2021,July 30,Friday

호찌민시 최초 5성급 버스 운행

떵성녁 공항에서 시내 중심가까지

x08

호찌민시 최초의 5성급 버스(투자비 200억 동6대)가 3월 16일부터 호찌민시 떵성녁(Tân Sơn Nhất) 공항에서 시내 중심가로 왕복운행되고 있다. 이 버스를 관리하는 Satsco 측 설명에 따르면, 이 버스는 109번으로, 오전 5시 30분에서 다음날 새벽 1시 30분까지 15~20분 간격으로 운행되며, 소요시간은 약 45분이다. 가격은 5km 미만 12,000동, 5km 이상은 2만동이다. 또한 이 차량은 Euro II 타입의 최신버스로, 자동 개폐문, 편리한 승강구, 깨끗하고 넓고 쾌적한 실내공간, 영어를 구사하는 친절하고 다정다감한 직원, 안전제일, 철저한 시간엄수 등 다양한 장점으로 인해 내국인은 물론, 외국인 관광객들의 반응 또한 뜨겁다. 이와 관련, 레호앙민(Lê Hoàng Minh) 교통운송 부국장은 “이 버스가 공항 주변의 고질적인 교통정체 현상을 해소하고 호찌민시 대중교통 문화를 선도하는데 일조하고 있다. 앞으로 더 많은 노선으로 확대 운행되기를 희망한다”고 말했다.

<버스 노선>

공항에서 시내노선  Tân Sơn Nhất국제공항 – Tân Sơn Nhất 국내공항- Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn – Vòng xoay Lăng Cha Cả – Hoàng Văn Thụ – Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyển Đình Chiểu – Cách mạng Tháng Tám – Phạm Hồng Thái – Lê Lai – Bến Thành 로타리- Bến Thành 터미널 – Phạm Ngũ Lão – 23/9 공원

시내에서 공항노선  23/9공원 – Lê Lai – Bến Thành로타리 – Phạm Ngũ Lão – Yersin – Trần Hưng Đạo – Trạm Bến Thành – Lê Lợi – Pasteur – Võ Thị Sáu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi – Phan Đình Giót – Trường Sơn – sân bay Tân Sơn Nhất 국내공항

3/23, 베트남뉴스

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.